บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ เทเลอร์-วาร์ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง คุณภาพจากองค์การมาตรฐานสากล ISO9001-2008 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอีกหลายชนิดคือ
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว จาก Taylor-Wharton ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cryogenic Pump จาก Cryogenic Industries ประเทศสหรัฐอเมริกา
Vaporizer จาก Cryoquip ประเทศสหรัฐอเมริกา
Valves จาก Mack Valves ประเทศออสเตรเลีย

 

 

Home     |     Company Profile     |     Liquid Nitrogen Container     |     Cryogenic Pump     |     Vaporizer     |     Valves     |     Contact Us          
© Copyright 2012,Union Intersupply CO.,LTD. All Rights Reserved Design by Webdesignthai          

http://www.free-counter-plus.com