บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

9/50 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1/27 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-9540771-2 , 02-9540688, 02-9541056

Email : sales@unionintersupply.com

WebSite : www.unionintersupply.com

หากท่านต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
02-9540771-2 , 02-9540688, 02-9541056

Email : sales@unionintersupply.com

Company
:
Contact Person
:
*
Address
:
Telephone
:
*
E-mail Address
:
*

Details

:
*

 


 

 

Home     |     Company Profile     |     Liquid Nitrogen Container     |     Cryogenic Pump     |     Vaporizer     |     Valves     |     Contact Us          
© Copyright 2012,Union Intersupply CO.,LTD. All Rights Reserved Design by Webdesignthai          

http://www.free-counter-plus.com