บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ถังเก็บไนโตรเจนเหลวและถังเก็บตัวอย่างแช่แข็ง ยี่ห้อ
เทเลอร์-วาร์ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน

           - ถังเก็บไนโตรเจนเหลวเป็นถังสำหรับเก็บไนโตรเจนเหลวไว้ใช้งานหรือไว้เติมถังเก็บตัวอย่างแช่แข็ง มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือก และอุปกรณ์สำหรับถ่ายไนโตรเจนเหลวออกมาใช้งาน (Liquid Withdrawal Device) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสินค้าอื่นๆ ซึ่งนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกหลายอย่าง เช่น
           - กระบอกฉีดไนโตรเจนเหลว (Cryogun)
           - ถุงมือกันความเย็น ยี่ห้อ Tempshield
           - ที่จับหลอดทดลอง (Cryocane)

ถังเก็บไนโตรเจนเหลว รุ่น LD

อุปกรณ์ถ่ายไนโตรเจนเหลว
(Liquid Withdrawal Device)

 

กระบอกฉีดไนโตรเจนเหลว (Cryogun)
ถุงมือกันความเย็น ยี่ห้อ Tempshield
ที่จับหลอดทดลอง (Cryocane)
     

 

            นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีถังเก็บไนโตรเจนเหลวที่ใช้สำหรับเติมเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ไนโตรเจนเหลว(Liquid Cylinder) ซึ่งมีหลายแรงดันและหลายขนาดให้เลือก

 

ถังเก็บไนโตรเจนเหลว (Liquid Cylinder)

 

            - ถังเก็บตัวอย่างแช่แข็ง มีสองแบบให้เลือกคือ

                      1. เก็บแบบ Canister ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ Cryocane

XT
HC

 

                      2. เก็บแบบ Racks & Boxes มีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือก

LS
K series
   

K series
Labs series

            - นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีถังสำหรับขนส่งตัวอย่างนอกสถานที่ซึ่งตัวถังจะมีสารสำหรับดูดซับไนโตรเจนเหลวให้แห้ง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขนย้ายตัวอย่าง

รุ่น CX&CXR series

LD Series
L Series
GL Series
HP Series
VHP Series
XT Series
HC Series
LS Series
K Series
LABS Series
CX Series
   

 

Home     |     Company Profile     |     Liquid Nitrogen Container     |     Cryogenic Pump     |     Vaporizer     |     Valves     |     Contact Us          
© Copyright 2012,Union Intersupply CO.,LTD. All Rights Reserved Design by Webdesignthai          

http://www.free-counter-plus.com