บริษัทฯ จำหน่ายวาล์ว 2 ยี่ห้อ
                      - Mack Valves จากประเทศออสเตรเลีย
                      - Sherwood Valve จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

122 Series

143 Series

   

 

122 Series Cryogenic Globe Valve
143 Series Gas Valve
164 Mack Series
574 Cryo Ball Valve
LNG

 

Home     |     Company Profile     |     Liquid Nitrogen Container     |     Cryogenic Pump     |     Vaporizer     |     Valves     |     Contact Us          
© Copyright 2012,Union Intersupply CO.,LTD. All Rights Reserved Design by Webdesignthai          

http://www.free-counter-plus.com